Nieuwe directiestructuur Schneider Youngplants

Nieuwe directiestructuur Schneider Youngplants

Schneider Youngplants krijgt met ingang van 1 mei 2024 een vierkoppige directie. Het familiebedrijf speelt daarmee in op de groei van de afgelopen jaren en de ambitie om ook in de toekomst op een duurzame manier verder door te ontwikkelen.

Jacob Schneider, eigenaar van Schneider Youngplants, breidt de directie uit van één naar vier personen. Jacob zelf zal zich vooral gaan richten op de internationale verkoop. Leon van der Meer neemt financiën voor zijn rekening, Jan Arends geeft leiding aan productie, zowel in Woudrichem als op externe productielocaties, en Geert-Jan Aaldering beheert het assortiment. Met vier man sterk bereidt de nieuwe directie zich voor op de verwachte groei in de komende jaren.

“We zien dat we, tegen de markttendens in, een gezonde groei doormaken,” legt Jacob Schneider uit. “Vanaf 2022 zaaien en stekken we in ons nieuwe productiebedrijf te Woudrichem, en die nieuwbouw heeft de nodige interesse van onze klanten en internationale partners gewekt.  Gecombineerd met een optimalisatieslag in 2023 en een onstuimige markt zien we dynamische groei voor de komende jaren op ons afkomen. Het lijkt ons daarom verstandig om de verantwoordelijkheden vanaf nu met zijn vieren op te pakken. Zo kunnen we de verdere groei funderen vanuit een breder draagvlak.”

Duurzame relaties
Met de nieuwe structuur wil Schneider Youngplants de kernwaarden, zoals persoonlijk contact en transparantie, vasthouden: “Ons bestaansrecht als bedrijf ligt in duurzame relaties met het personeel, partners, kwekers en zakelijke relaties op basis van eerlijkheid, samenwerking en persoonlijke aandacht. Juist door nu de directietaken over meerdere personen op te splitsen, kunnen we waarborgen dat dit in de toekomst ook zo blijft.”

Er is bij de keuze voor de nieuwe directie dan ook goed nagedacht over vakmanschap en duurzaamheid. Alle directieleden hebben hun sporen in de groene sector ruimschoots verdiend en de gemiddelde leeftijd is met 45 jaar opvallend laag ten opzichte van veel andere bedrijven. “We hebben nu een directie waar we voor lange tijd op kunnen gaan bouwen.”

Een dergelijke mate van rust is belangrijk voor Schneider Youngplants en hoort bij de stabiele manier van werken die het bedrijf hoog in het vaandel heeft. “Met de groei die we momenteel realiseren, gaan wij tegen de stroom in. Onze onafhankelijkheid geeft ons de mogelijkheid om ons te onderscheiden in de markt. Een betrouwbare producent van jonge planten, als partner voor onze klanten, daar staan wij voor.”

Bron:

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!