Tekort technici belemmert breed laadnetwerk

Tekort technici belemmert breed laadnetwerk

Het tekort aan technici vormt de belangrijkste drempel in het uitbreiden van het elektriciteitsnet. Dat vindt maar liefst dertig procent van de technische bedrijven. Daarnaast ziet de branche het onduidelijke regeringsbeleid (26%) en een onhaalbare planning (22%) als grote obstakels in de uitbreiding van het stroomnet. Dit blijkt uit de achtste editie van de TechBarometer van technisch opleider ROVC, waarvoor ruim 1.000 technische organisaties, 2.700 technici en 1.000 potentiële zij-instromers zijn ondervraagd over de stand van zaken in de technische branche.

De overbelasting van het energienet geldt als een van de belangrijkste uitdagingen van de energietransitie. Nu al is er op veel plekken in Nederland letterlijk te weinig ruimte in de kabels om alle gevraagde elektriciteit te transporteren. Voor de noodzakelijke uitbreiding van het energienet zijn veel extra technische handen nodig. Daarin ziet de branche echter grote uitdagingen. Volgens maar liefst zes op de tien (58%) technische werkgevers zijn er te weinig goed geschoolde technici om het elektriciteitsnetwerk te kunnen uitbreiden. De helft (53%) van de technici vindt dit ook. Bovendien vindt een derde (34%) van de technische bedrijven de huidige kennis van technici onvoldoende om het net te kunnen uitbreiden. Een kwart (23%) van de technici onderstreept dit.
 
Branche blijft vasthouden aan strenge personeelskwalificatie
Onvoldoende bekwaam personeel vormt echter niet het enige probleem in de uitbreiding van het stroomnet. Netbeheerders die vasthouden aan strenge opleidingseisen voor het aannemen van personeel vormen een doorn in het oog van technisch werkgevers. Een op de drie (32%) techbedrijven vindt zelfs dat de uitbreiding van het elektriciteitsnet vertraagd wordt door netbeheerders die blijven vasthouden aan deze technische personeelskwalificatie.
 
Breed laadnetwerk ook in gevaar
Een andere uitdaging voor het elektriciteitsnet is de overstap op duurzaam vervoer. Het doel dat alle nieuwe auto’s in 2030 elektrisch moeten zijn, is immers alleen haalbaar met een goed en dekkend netwerk van laadpalen. Volgens bijna twee derde (62%) van de techbedrijven staat de beperkte elektrische capaciteit de verwezenlijking van een breed laadnetwerk echter in de weg. Ook is het de vraag of er voldoende vakbekwame laadpaalinstallateurs zijn. Slechts één derde (32%) van de technici voelt zich klaar om veilig op pad te gaan om laadpalen te installeren. Datzelfde beeld heerst onder technische bedrijven (29%).
 
John Huizing, directeur bij ROVC: “Het tekort aan technici is steeds pijnlijker voelbaar in de samenleving. Voor steeds meer ondernemers wordt het lastiger om een aansluiting te krijgen op het stroomnet. En voor consumenten nemen wachtlijsten voor het laten installeren van bijvoorbeeld een laadpaal alsmaar toe. Dit is helaas nog maar het begin. De noodzakelijke energietransitie voert de druk op de technische branche nog verder op. Daarom dient er geïnvesteerd te worden. Niet alleen in infrastructuur, maar ook in menselijk kapitaal. Helaas zien we dat veel bedrijven, ook in de elektro-energie, blijven vasthouden aan onrealistische eisen voor monteurs. Bijvoorbeeld op het gebied van opleidingen, achtergrond of werkervaring. Dit moet én kan anders. Laat vaste wervingseisen los en focus in plaats daarvan op iemands interesse en motivatie. Middels een korte training kan een zij-instromer al snel en veilig routinematige taken uitvoeren en zo in korte tijd een waardevolle bijdrage leveren op de werkvloer. Zo maken én houden we gemotiveerde mensen enthousiast zónder lange opleidingstrajecten.”

Bron:

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Meest gelezen