DFG gaat in zee met Greenhouse Sustainability

DFG gaat in zee met Greenhouse Sustainability

Dutch Flower Group (DFG) gaat gebruik maken van de Flori Footprint Tool van Greenhouse Sustainability voor het betrouwbaar inzichtelijk maken van de milieu-impact van haar producten.

Met deze stap kan DFG, volledig volgens de recent vastgestelde FloriPEFCR, de footprints in haar gehele keten in kaart brengen, wat mede nodig is voor het commitment van DFG aan het Science Based Target Initiative (SBTi). Door de tooling van Greenhouse Sustainability bij haar bedrijven in te zetten kan DFG meer metingen uitvoeren met leveranciers en klanten en op basis daarvan streven naar reducties. Bovendien kan DFG deze metingen en behaalde reducties gebruiken voor haar CSRD-rapportages. Marcel Zandvliet, Chief Sustainability Officer bij DFG: “De Flori Footprint Tool gaat ons helpen om het kennisniveau binnen onze DFG-bedrijven nog meer te verhogen. En om nog beter inzicht te krijgen in de daadwerkelijke milieu-impact van onze producten en de reductiemogelijkheden in de keten.”

DFG heeft de afgelopen jaren al heel veel kennis en ervaring opgedaan met het in kaart brengen van de grote stromen bloemen en planten en de bijbehorende footprints en maakt nu een verdiepingsslag naar onderliggende ketens van specifieke kwekers en klanten.

Flori Footprint Tool
“Wij zijn verheugd nu officieel de samenwerking met Dutch Flower Group aan te kondigen”, aldus directeur Henri Potze van Greenhouse Sustainability. “Dat DFG met haar bedrijven gebruik gaat maken van de chain portal van de Flori Footprint Tool zal een positieve beweging in gang zetten.”

In de chain portal kunnen klantspecifieke supply chains ingericht worden volgens de FloriPEFCR. Dit biedt per keten inzicht op welke onderdelen de focus zou moeten liggen voor verduurzaming. Daarbij is het een gebruiksvriendelijke werkwijze voor het inzichtelijk maken van de scope 3 voor de CSRD rapportage en SBTi.

Greenhouse Sustainability is ontstaan vanuit Benefits of Nature, dat 10 jaar geleden begon om inzicht te krijgen in de milieu-impact (footprint) van de sierteeltketen. Anderhalf jaar geleden lanceerde Greenhouse Sustainability (samen met Simapro) de Flori Footprint Tool, waarmee kwekers zelf de footprint van hun bedrijf en producten kunnen berekenen op basis van de FloriPEFCR. De volgende stap is de rest van de keten inzichtelijk maken. Henri Potze: “Dat Dutch Flower Group nu gebruik gaat maken van de chain portal van de Flori Footprint Tool, waarmee dit kan, is daarom een zeer mooie mijlpaal waarmee ons doel weer een stap dichterbij is.”

Bron:

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!