'Op donkere dagen gewas in zomerbalans houden'

10-06-2020    09:55   |    Kas als Energiebron

De bottleneck in de zomer wordt vaak geassocieerd met te hoge temperaturen op dagen met hoge instraling. In de afgelopen twee jaar, waar we deze omstandigheden in de zomermaanden veelvuldig in extreme mate hebben meegemaakt, is gebleken dat de valkuil echter zit op de relatief ‘donkere’ dagen.

Dit zijn dagen met een lichtsom tussen de 500 en 1000 Joule/cm2.dag. In de leergroepen van Het Nieuwe Telen komt herhaaldelijk aan de orde dat je het gewas dan in balans kunt houden door de etmaaltemperatuur in verhouding tot de lichtsom, te verlagen.

En juist op deze donkere dagen in de zomer bleek bij veel deelnemers in de verschillende groepen de etmaaltemperatuur 1- 2°C hoger te liggen ten opzichte van dagen in het voorjaar met vergelijkbare lichtsommen. Het verbruik van assimilaten is dan onevenredig hoog. Zeker als je daarbij bedenkt dat de plantbelasting in de zomer het dubbele kan zijn ten opzichte van het voorjaar. Hierdoor wordt het verbruik van assimilaten - en dus de onbalans - nog groter.

Sterke wortelgroei
Dus juist op deze donkere dagen vindt verzwakking van het gewas plaats, waarbij in het groeipunt van de plant minder sterke cellen worden aangelegd, die vatbaarder zijn voor ziekten en plagen en eerder te leiden hebben van vochtschokken. En vochtschokken in de plant worden door deze onbalans op de assimilatenbalans in de hand gewerkt door onregelmatige wortelgroei.

Lees hier verder


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws