Visie 2030 voor tuinbouw Bommelerwaard in de maak

10-05-2021    10:22   |    Glastuinbouw Nederland

Een groep glastuinders, vooral jongere ondernemers, werkt aan een toekomstvisie voor de glastuinbouw in de Bommelerwaard. De visie is bedoeld voor eigen gebruik. Maar ook om aan politiek en samenleving duidelijk te maken dat de glastuinbouwsector veel kan blijven betekenen voor het gebied, en kan bijdragen aan het realiseren van verschillende maatschappelijke opgaven.

"De tijd is rijp om eens goed op papier te zetten hoe wij vanuit de sector aankijken tegen de gewenste ontwikkeling van de glastuinbouw in de Bommelerwaard in de komende tien jaar", zegt Leendert van Tuijl, chrysantenkweker in Zuilichem. Hij maakt deel uit van een groep overwegend jongere ondernemers die het initiatief genomen heeft om Visie 2030 op te stellen. De ondernemers krijgen hulp van het Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Tielerwaard dat een gespecialiseerd bureau heeft ingeschakeld. Het is de bedoeling dat Visie 2030 voor de zomer klaar is.

Waarom zo’n haast? "De noodzaak om als sector goed te weten waar je heen wilt, is nu heel actueel. De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel die samen de Bommelerwaard vormen, zijn bezig om een Omgevingsvisie Bommelerwaard op te stellen. Hierin komt ook het toekomstperspectief voor de glastuinbouw aan de orde", vertelt Jelle Pippel van Pippel Lisianthus in Brakel. "Onze inzet is om gericht invloed uit te oefenen op de totstandkoming van de nieuwe Omgevingsvisie. En daar kan een toekomstvisie van de sector een positieve rol bij vervullen."

Lees verder op de website van Glastuinbouw Nederland


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws