Tip Alstroemeria week 43-2017

06-11-2017    01:06   |    Marco de Groot

Gebruik van een PAR meter

Gebruik van PAR meter

In Alstroemeria wordt gemiddeld 2800-3000 uur per jaar belicht. Belichting is een grote kosten post. Er word echter nog weinig gebruikt gemaakt van een PAR meter. Zeker als je het vergelijkt met andere gewassen. Onbekend maakt onbemind geldt in deze ! Veel telers denken dat je met een PAR meter niet zoveel kan. Dat is echter al lang achterhaalt, met een PAR meter kan je veel meer dan bv met een gewone stralingsmeter (hoewel natuurlijk ook onmisbaar) of een IR camera..

Met een PAR meter weet je exact hoeveel groeilicht er in de kas actueel aanwezig is maar ook welke lichtsom is gerealiseerd. Vaak verkijkt men zich enorm op het licht buiten en in de kas. Zeker nu de stand van de zon lager wordt, zijn er veel schaduw delen. De lichtverdeling is bij helder glas nu niet optimaal, bij diffuus glas een stuk beter. Onder diffuus glas kan meer PAR licht gemeten worden, waardoor de etmaal temperatuur ook hoger mag liggen dan onder helder glas.

Een PAR meter wordt gebruikt om belichting nauwkeurig te schakelen of gebruik van coatings beter te beoordelen.

Ook kan je etmaal temperatuur koppelen aan de PAR som. De ervaring in veel andere snijbloemen gewassen is dat als je hiermee leert werken, dat kwaliteit en productie erdoor verbeteren en regelmatiger wordt. Immers, zeker in het winter seizoen, zit je anders snel te koud of juist te warm. Door middel van een PAR meter, kan je dagelijks zien in hoeverre de etmaaltemperatuur “de juiste” is geweest.

Priva en Hoogendoorn hebben nu software ontwikkeld waarbij in de donkerperiode, er een correctie kan worden gemaakt om de ingestelde stook- en ventilatie temperatuur om zodoende op de juist etmaal uit te komen. De resultaten die hiermee het laatste jaar worden behaald zijn heel interessant.

Hiermee is ook veel energie te besparen omdat je bv ook in het winter seizoen een lichtverhoging kan gebruiken op de ventilatie overdag of juist een nachtverlaging in de donkerperiode (bij te hoge etmaal).


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws