Stijgende lijn bodem- en watermaatregelen

25-03-2019    09:39   |    Goedemorgen

Steeds meer agrariërs werken aan schoon en voldoende zoetwater en goed bodembeheer. Dit blijkt uit de cijfers in het Jaarverslag Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Verdeeld over Nederland zijn nu zo’n 15.000 agrariërs aangesloten in projecten. Het gaat daarbij om samenwerkingsprojecten met regionale overheden, waterschappen, drinkwaterbedrijven en andere partijen. In 2018 waren er 8 projecten in de glastuinbouwsector. De meeste projecten lopen in de melkveehouderij: maar liefst 161.

In het afgelopen jaar is het aantal projecten binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) met ruim 100 gestegen naar 357 projecten. Deze groei is mede ontstaan door de aanpak van nitraat in grondwaterbeschermingsgebieden. LTO Nederland bestuurder Jakob Bartelds is daarom positief over de DAW aanpak. De land- en tuinbouw wordt hiermee volgens hem steeds meer gezien als serieuze partner in het bodem- en waterbeheer. Maatwerk bij de aanpak is belangrijk, want de oplossing ligt op bedrijfs- en gebiedsniveau. Op dat niveau wordt daarom de water- en of bodemsituatie gemeten, samen met de waterbeherende partijen. Uit de praktijkvoorbeelden in het Jaarverslag 2018 blijkt dat de overdracht van kennis en de agrarische bedrijfsvoering de pijlers zijn voor succes.

Bodembeheer
Onder de vlag van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) werken agrariërs en waterbeheerders samen aan een betere benutting van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen en aan het gerichter omgaan met de beschikbaarheid van zoetwater. Het initiatief voor het DAW komt van LTO Nederland en startte in 2013.
Volgens betrokken Unie van Waterschappen bestuurder Ingrid ter Woorst is schoon water een gemeenschappelijk belang van de waterschappen en land- en tuinbouw. De waterschappen helpen bij het gebiedsgericht meten en adviseren van agrariërs. Ook geven zij advies over bodembeheer. De maatregelen hebben volgens Ter Woorst een positief effect op de gewasopbrengsten en regelgeving. Bijvoorbeeld rond het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Voor Ter Woorst staat samen meten, samen weten en handelen voorop.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws