Nieuwe ronde projecten emissiebeperking

15-07-2020    10:15   |    Glastuinbouw Nederland

Om het lozen van water vanuit glastuinbouwbedrijven te verminderen, helpen de water-schappen de sector met financiële bijdragen aan projecten. Glastuinbouwondernemers die een projectidee hebben, kunnen deze voor 1 september indienen om zo in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning vanuit het fonds ‘Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw’.

De projecten moeten bijdragen aan het verminderen van de emissies van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen vanuit glastuinbouwbedrijven. Nadrukkelijk worden ook groepen telers, die concreet met dit onderwerp aan de slag willen gaan, gevraagd te reageren. Daarbij gaat het om het implementeren van nieuwe maatregelen in de praktijk en de verdere verspreiding van de opgedane kennis. Uiteraard is er ook ruimte voor andere projecten die kennis opleveren over emissiebeperking vanuit de glastuinbouw.

Lees hier verder


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws