Nieuwe edities Naamlijst voor vaste planten

15-09-2021    09:59   |    Goedemorgen

In de nieuwe edities (2021-2025) van de Naamlijst houtige gewassen en de Naamlijst vaste planten zijn circa 17.000 nieuwe namen toegevoegd, zo laat Naktuinbouw weten.

De toevoegingen zijn voorkeursnamen, synoniemen en handelsaanduidingen van ruim 45.000 houtige gewassen en 30.000 vaste planten. Het zijn de gestandaardiseerde namen uit het handelssortiment van boomkwekerijge- wassen in Europa en grotendeels in de Verenigde Staten. In totaal zijn nu meer dan 95.000 namen geregistreerd.

Belangrijkste wijzigingen
• Toevoeging van ruim 17.000 nieuwe namen: ruim 8.200 houtige gewassen en bijna 8.800 vaste planten.
• Diverse taxonomische veranderingen van namen, in samenspraak met bedrijfsleven.
• Bij ruim 4.000 nieuwe cultivars is de status van kwekersrechtelijke bescherming toegevoegd.
Onder toezicht van ENA en ISU

De European Nurserystock Association (ENA) houdt toezicht op de Naamlijst houtige gewassen. De Naamlijst vaste planten staat onder toezicht van de Internationale Stauden Union (ISU). Daarmee zijn de namenlijsten in de boomkwekerijsector internationaal leidend voor het bepalen van de juiste schrijfwijze en leidend voor de voorkeursnamen van loofhout, coniferen, fruit en vaste planten. Door de samenwerking met deze partijen zijn de naamlijsten wetenschappelijk en wettelijk correct en praktisch werkbaar.

Samenstelling Naktuinbouw
Vanaf 2014 zorgt Naktuinbouw voor de naamsregistratie van boomkwekerijgewassen. Hierbij wordt nauw samen- gewerkt met andere registrerende en coderende partijen, met name Varb en Floricode. De nieuwe namen zijn vooral aangemeld door kwekers via deze partijen, via de partijaangifte bij Naktuinbouw en door leden van de ENA en ISU.

De lijsten kunnen via www.internationalplantnames.com worden besteld. Ook zijn ze af te halen bij Naktuinbouw in Roelofarendsveen. De Naamlijst houtige gewassen kost € 60,- en de Naamlijst vaste planten € 50,-. De lijsten zijn ook digitaal verkrijgbaar. Het raadplegen van de digitale database met de namen van de houtige gewassen en vaste planten kan via www.internationalplantnames.com.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Meer gas uit Noorwegen

Noorwegen gaat meer gas aan Europa leveren om de forse stijging van de energieprijzen te keren. Het Noorse...

Instagram: IJskoude kas?

KG Greenhouses is momenteel bezig met een project in IJsland. Daar bouwt het bedrijf een kas van 3.500 m2....