Telers gezocht voor onderzoek hergebruik drainagewater

20-03-2020    09:13   |    BU Glastuinbouw Wageningen U&R

Op den duur moeten alle telers het drainagewater hergebruiken in hun teelt. Maar bij grondgebonden teelten is nog veel onbekend over de kwaliteit van dat water. Daarom zoekt Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van Wageningen University & Research telers van grondgebonden teelten voor een praktijkonderzoek.

Door deel te nemen aan het onderzoek weet u eerder of het drainagewater op uw bedrijf voldoet, of dat aanvullende maatregelen nodig zijn.

In 2030 moet de (glas)tuinbouw volledig circulair zijn, aldus de missie van het ministerie van LNV. Dat betekent onder meer dat al het overbodige water moet worden hergebruikt. In substraatteelten is dit redelijk eenvoudig te realiseren. In grondgebonden teelten zijn meer hindernissen. Zo is er onvoldoende kennis over de kwaliteit van het drainagewater.

Onderzoek
WUR onderzoekt komende jaren de aanwezigheid van ziekten, zout, auto-toxiciteitsstoffen, nutriënten en organische stoffen in het drainagewater in grondgebonden teelten. Dit gebeurt door middel van bemonstering bij praktijkbedrijven. Per bedrijf zal bekeken worden welke ontsmetting nodig is (zoals een zandfilter, UV of ozon) en welke aanvullende technieken nodig en rendabel zijn (zoals filtratie en fertigatie).

WUR zoekt voor deze bemonstering telers met een grondgebonden teelt met bijvoorbeeld chrysant, radijs, freesia, lisianthus of nerine. Deze telers kunnen zich aanmelden tot eind april 2020 via erik.vanos@spam-protectwur.nl. In mei start de bemonstering, in het najaar moet bekend zijn waar de problemen liggen en hoe die opgelost kunnen worden. Volgend jaar zal samen met telersgroepen en toeleveranciers onderzoek gedaan worden naar de mogelijke technische aanpassingen.

Verbeteren van de waterkwaliteit
Telers die meewerken krijgen dus hulp bij het verbeteren van de waterkwaliteit op hun bedrijf. Want met de juiste kennis over de kwaliteit van het drainagewater is gebruik van bijvoorbeeld (zout) slootwater niet meer nodig, en wordt eerder voldaan aan toekomstige eisen.

Het onderzoek wordt gefinancierd door stichting Kennis In Je Kas en Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws