Forse groei verwacht van aantal 'PlanetProof'-telers

14-03-2018    09:13   |    Goedemorgen

Stichting SMK heeft onlangs het vernieuwde en meer praktische certificatieschema ‘On the way to Planet Proof’ gepresenteerd. Deze herziene duurzaamheidsstandaard voor de tuinbouw - die de opvolger vormt van Milieukeur - komt voort uit een nauwe samenwerking tussen Stichting SMK, de NGO’s Natuur & Milieu, Greenpeace, retail en bedrijven in de tuinbouw.

Het schema voor de Nederlandse tuin- en akkerbouw kwam mede tot stand naar aanleiding van afspraken die Greenpeace heeft gemaakt met supermarktketen Jumbo. Doelstelling is de teelt van land- en tuinbouwproducten verder te verduurzamen. ‘On the way to Planet Proof’ - dit is de nieuwe naam voor het keurmerk Milieukeur - bevat daarom talloze eisen op het gebied van gewasbescherming, energie, water, bemesting, bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit en verpakkingen. Het nieuwe certificatieschema is volgens de betrokken partijen fors beter werkbaar in de praktijk. De standaard kwam tot stand na uitvoerige consultatie en met inbreng van een groot aantal betrokken partijen, waaronder vertegenwoordigers van tuin- en akkerbouwsector, de handel, wetenschap, natuur- en milieuorganisaties, waterschappen en adviseurs.

Uit een eerste vergelijking door adviesbureau CLM, tussen het ‘oude’ Milieukeur en de nieuwe standaard blijkt dat het ambitieniveau ten minste gelijk is gebleven en op onderdelen is aangescherpt. Dit was voor Greenpeace en Jumbo een belangrijke voorwaarde om de nieuwe standaard te ondersteunen en deze te hanteren als inkoopnorm. Naast Jumbo zullen ook andere supermarkten - zoals Aldi, Lidl en leden van SuperUnie - de nieuwe standaard opnemen in hun inkoopbeleid. Hierdoor wordt een forse groei verwacht van het aantal  ‘On the way to PlanetProof-gecertificeerde’ telers’. Het aantal certificaathouders groeide vorig jaar al met 81% naar ruim 300. Zijn samen goed voor bijna 12.000 hectare aan land- en tuinbouwproducten.
Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Meet&Greet met Flora Ola bij FHS

Er is weer een Meet&Greet bij Flower Handling Services in Naaldwijk. Donderdag 24 januari 2019 kun je van 9 tot 13 uur kennismaken met het...

Chinese landbouwminister op bezoek

Qu Dongyu, de Chinese viceminister van het ministerie Landbouw en Plattelandsontwikkeling, was maandag voor een kort bezoek in Nederland. In...