Familiebedrijf snel(ler) overdragen aan opvolger?

18-05-2022    10:40   |    Goedemorgen

Met regelmaat publiceren wij op Goedemorgen artikelen van RWV Advocaten uit Leiden. In deze artikelen bespreken de specialisten van RWV verschillende onderwerpen die ook ondernemers in de glastuinbouw aangaan. Dit keer: de afschaffing van de bedrijfsopvolgingsregeling.

Als je van plan bent om je familiebedrijf over te dragen aan de volgende generatie dan kan de afschaffing van de bedrijfsopvolgingsregeling mogelijk voor fiscaal gevaar zorgen. De vrees bestaat namelijk dat je binnenkort geen gebruik meer kan maken van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF). Is het hierdoor verstandig om snel(ler) je familiebedrijf over te dragen?

Bedrijfsopvolgingsregeling voordeel
Het saillante van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit is dat deze in het leven is geroepen voor de opvolgers. Dankzij deze bedrijfsopvolgingsregeling behoeft over de eerste EUR 1.134.403 (2022) van de ondernemingswaarde geen erf- of schenkbelasting betaald te worden. Daarboven geldt nóg een vrijstelling van 83%.
Het waarom van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit is simpel. Opvolgers lopen hierdoor niet bij de start al tegen een aanzienlijke belastingrekening aan.

Wordt bedrijfsopvolgingsfaciliteit wel of niet afgeschaft?
Hoewel er (nog) geen indicaties zijn dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit afgeschaft wordt, zijn er diverse politieke partijen die vinden dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit geheel of deels moet verdwijnen. Toch wordt in het coalitieakkoord het belang van opvolgingsfaciliteiten erkend en zijn er geen aanwijzingen voor het afschaffen. Het kabinet Rutte-IV wil de regeling verbeteren en oneigenlijk gebruik tegengaan.

Toch zijn familiebedrijven er niet gerust op, zo blijkt uit een recente enquête. Zij gaven aan te willen en zullen versnellen, bevreesd voor (nadelige) aanpassingen.

Ook vreest een deel van de ondervraagden voor de zogenaamde ‘voortzettingseis’. Deze eis verplicht dat de opvolger het bedrijf minstens 5 jaar moet voortzetten. Doet de opvolger dit niet, dan vervalt de vrijstelling en komt de fiscus alsnog langs.

Bedrijfsopvolging contractueel én fiscaal
Maar is het fiscale voordeel reden genoeg om nu snel je familiebedrijf over te dragen? Als advocaat is het van cruciaal belang om te doorgronden waarom je jouw bedrijf wilt overdragen. Waarom echt? En een fiscaal voordeel kan en mag niet de enige reden zijn.

Bedrijfsopvolging -zeker bij familiebedrijven- kent een eigen dynamiek en behoeft ook tijd en daarmee geduld. En dat kan soms tegen het (ongeduldige) zere been van de volgende generatie zijn. Maar het waarom van een bedrijfsoverdracht kan pas in een contractueel vat gegoten worden nadat het antwoord -veel- verder gaat dan sec vanwege fiscale belangen.

Overigens snappen we dat het belang van fiscale voordelen groot is en schakelen daarom altijd met een fiscalist. Meestal is dit de fiscalist/account die jij zelf aandraagt.

Meer weten over de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF)?
Als je wilt weten welk effect de mogelijke afschaffing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit heeft op de bedrijfsopvolging, neem dan contact op met een van de ondernemingsrechtadvocaten van RWV.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Morgen op PTR: Benfried

Cor Poppe, productmananager Gewasbescherming en Meststoffen bij Benfried, is vrijdagochtend te gast in de...