Directeur MPS-ECAS weg

14-03-2018    08:49   |    Goedemorgen

Met ingang van 1 april 2018 treedt Jacques Wolbert terug als directeur van MPS-ECAS. In goed overleg en met instemming van het MPS-bestuur heeft hij besloten om zijn functie neer te leggen.

Vorig jaar werd onder zijn leiding binnen MPS-ECAS een herschikking van taken en processen doorgevoerd en werd de ECAS-organisatie als een zelfstandig en onafhankelijk onderdeel van de MPS-groep meer lean en mean georganiseerd. Daarbij kreeg ook de functie van directeur MPS-ECAS een invulling die verder af kwam te staan van de persoonlijke ambities van Jacques Wolbert. MPS dankt hem voor de ruim 22 jaar dat hij professioneel actief is geweest binnen de MPS-Groep waarvan 8 jaar als directeur MPS-ECAS.

Gedreven door duurzaamheid
Het is de ambitie van de MPS-Groep om wereldwijd tuinbouwondernemers te faciliteren in hun streven milieuneutraal, met respect voor mens en natuur te werken. Bij de MPS-Groep vindt men een totaalpakket om kwaliteit en duurzaamheid transparant en meetbaar te maken. MPS ontwikkelt hiervoor geavanceerde geautomatiseerde tools en innovatieve certificatieschema’s. MPS-ECAS voert als onderdeel van de groep, onafhankelijke audits uit en kent voor de tuinbouw relevante certificaten toe aan alle schakels binnen de keten. Door sectorkennis proactief te delen, ondernemers te stimuleren en te adviseren en partijen met elkaar te verbinden, versnelt MPS het duurzaamheidsdenken en –handelen van ondernemers in de tuinbouw. Daarmee draagt de tuinbouwsector actief bij aan een betere wereld en een gezond en gelukkig leven van mensen.

Anticiperen op veranderende wereld
Marktomstandigheden, nieuwe productiemethoden en -inzichten in de hele tuinbouwketen veranderen snel. Van een situatie van betrekkelijke rust, is de tuinbouw en met name de sierteelt, verandert in een dynamische sector, die onder een vergrootglas ligt als het gaat over de manier waarop zij haar producten voortbrengt. MPS kent de sector,is er sterk bij betrokken en is ook zelf voortdurend in beweging en past veranderingen toe.

Eén daarvan was een herschikking van taken en verantwoordelijkheden binnen MPS-ECAS. Daarnaast wil MPS meer investeren in innovatie, waarbij de focus ligt op digitale ontwikkelingen, die het proces van certificeren en auditeren ondersteunen. Online en real- time methoden van borgen, monitoren en monsternames vragen extra investeringen op het gebied van ICT, alleen zo kan de tuinbouwsector haar vooraanstaande positie behouden. De MPS-groep kijkt ook kritisch naar haar producten en diensten. Ze wil onder andere beter bereikbaar zijn voor haar klanten, zodat de servicegraad op een hoger niveau komt te liggen. Interne processen worden doorgelicht, zodat ook in de back-office aan snelheid kan worden gewonnen. De focus ligt op het proactief delen van kennis ten dienste van de sector.

Onafhankelijke positie MPS-ECAS
De taken van Jacques Wolbert als directeur MPS-ECAS worden vanaf 1 april tijdelijk waargenomen door Yolande van den Boom, CEO van de MPS-Groep. De onafhankelijkheid van ECAS als certificerende instelling is en blijft gewaarborgd doordat de dagelijkse leiding is belegd binnen het Managementteam van MPS-ECAS, die verantwoordelijk is voor het daadwerkelijk uitvoeren van het certificatieproces.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Meet&Greet met Flora Ola bij FHS

Er is weer een Meet&Greet bij Flower Handling Services in Naaldwijk. Donderdag 24 januari 2019 kun je van 9 tot 13 uur kennismaken met het...

Chinese landbouwminister op bezoek

Qu Dongyu, de Chinese viceminister van het ministerie Landbouw en Plattelandsontwikkeling, was maandag voor een kort bezoek in Nederland. In...