'Snelle uitfasering houtige biogrondstoffen risico'

24-12-2020    10:20   |    Glastuinbouw Nederland

Indien al ruim vóór 2030 wordt gestopt met het toekennen van nieuwe subsidies voor houtige biogrondstoffen voor warmtenetten, is het naar de huidige inzichten niet aannemelijk dat alternatieve warmtebronnen - zoals geothermie, industriële restwarmte en aquathermie - snel genoeg kunnen worden opgeschaald om de wegvallende biogrondstoffen te compenseren.

Dit concludeert het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) in het ‘Advies uitfasering houtige biogrondstoffen voor warmtetoepassingen’. Het PBL is door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat gevraagd inzicht te bieden in de effecten van de uitfasering van subsidies op houtige biogrondstoffen voor lage-temperatuurwarmtetoepassingen (zoals in de glastuinbouw) op de haalbaarheid en betaalbaarheid van de verduurzamingsopgave. Ook is een advies gevraagd over een eindjaar voor het toekennen van nieuwe subsidies, met als voorwaarde dat dit eindjaar de energietransitie niet in de weg mag staan. Dit kwam mede voort uit een eerder rapport van de SER waarin een duurzaamheidskader voor de inzet van biogrondstoffen is opgesteld.

Lees hier verder


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Work in progress...

Op ons internationale kanaal Hortibiz Daily News starten we binnenkort met 'Medical Monday'. Wat dit precies...