Blog: 'In control' zijn steeds meer bepalend

10-05-2021    09:26   |    Eric Flinterman

Een weblog van Eric Flinterman. Hij is sparringpartner voor ondernemers in de tuinbouw bij ABAB Accountants en Adviseurs. Eric schrijft deze weblog exclusief voor Goedemorgen.

Met onvoorspelbaarheid kunnen uw stakeholders niet overweg, terwijl u er wel mee moet dealen. Een betrouwbare planning is in de groenteteelt misschien wel de belangrijkste kritieke succesfactor. Uw klanten rekenen erop dat u uw afspraken nakomt. Ook uw financier wil betrouwbare informatie van u. Daarnaast weten ook uw personeelsleden graag waar ze aan toe zijn en houden zij niet van onverwachte wijzigingen. Dit betekent dat u alle processen onder controle moet hebben en het snel moet weten als dat een keer niet zo is.

De teelt is uiteraard nummer 1. De teeltechniek staat op hoog niveau, maar kunt u de teelt ook nauwkeurig plannen? De teeltkennis is meestal wel aanwezig, maar is uw organisatie voldoende alert om de processen goed te beheersen? Volgens mij beschikt u over voldoende techniek om onze processen te optimaliseren. De organisatie is meestal de zwakke schakel.

Betrouwbare leverancier
In de praktijk kom ik prachtig uitgedachte teeltstrategieën tegen, maar wordt er niet gecontroleerd of alle stappen van een dergelijke strategie ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Ook als u erg afhankelijk bent van de weersomstandigheden kunt u toch een betrouwbare leverancier zijn. Sommige telers telen meer product dan de belangrijkste afnemers willen hebben. Als de productie dan toch meevalt, wordt de overproductie in andere kanalen afgezet. Anderen zorgen ervoor dat er bijgekocht kan worden bij collega’s. Sommigen hebben min/max-afspraken met hun afnemers om hiermee fluctuaties op te vangen.

Investeren in een goede organisatie
Om ‘in control’ te zijn met de schaalvergroting die nog steeds doorzet, is het investeren in een goede organisatie absolute noodzaak. Processen moeten kloppen en afwijkingen moeten in een vroeg stadium tot aangepaste acties leiden. Dit betekent niet alleen dat u goed getrainde mensen in dienst moet hebben die verantwoording willen en kunnen nemen, maar ook dat de processen goed moeten zijn ingericht. Het niet geheel ‘in control’ zijn, is volgens mij de grootste belemmering in verder groeien. Financiering speelt hierin een kleinere rol.

Goed om eens na te denken of u nog wel ‘in control’ bent, samen met uw partners en team. In eerste instantie kunnen zulke gesprekken als onprettig worden ervaren, wat bij dit proces hoort. Hiermee wordt duidelijk waar de knelpunten zitten en waar de oplossingsrichtingen zitten. Het onprettige gevoel naar voren halen is beter dan later te maken krijgen met echte ellende!

Meer weten?
Wilt u ook weten hoe u in control blijft? Neem dan contact met mij op via telefoonnummer 073-
6465419 of stuur een bericht.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws