Bescheiden aandeel planten in luchtzuivering

07-04-2021    10:24   |    Wageningen U&R Business Unit Glastuinbouw

De op labschaal aangetoonde luchtzuiverende eigenschappen van enkele kamerplanten zijn door Wageningen U&R Business Unit Glastuinbouw getest op hun daadwerkelijke werking in kantoorruimten. Het betreft hier zuivering van vluchtige organische stoffen (VOS) via plantopname.

Hiervoor is stapsgewijs de luchtzuivering getest van een eenvoudige situatie van luchtstromen naar een meer complexe situatie zoals in de praktijk voorkomt. Hierbij zijn factoren als natuurlijke en mechanische ventilatie, soort objecten in de kamer, aantal planten, luchtvochtigheid en lichtniveau onderzocht.

Het blijkt dat een mechanisch ventilatiesysteem een zeer dominante rol speelt in de luchtzuivering. Zonder een dergelijk systeem is de luchtafvoer via kieren en de absorptie door vloer, wanden en plafond systeem de voornaamste afvoer van VOS. Indien de kamer volgepakt is met planten is de luchtzuivering zonder mechanische ventilatie circa 5 procent hoger dan zonder planten. Groeifactoren als lichtniveau en relatieve luchtvochtigheid lijken hierop geen invloed te hebben. Aangezien planten wel enige zuivering realiseren is een rekenregel opgesteld om de betrokken plantenleveranciers te ondersteunen bij het berekenen van de luchtzuivering door hun plantgoed.​


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Mamabubbel...

In het afgelopen jaar hebben moeders meer rollen vervuld dan ooit. Vaak vanuit huis zijn de moeders: juf, kok,...