Belangenbehartiger gezocht!

14-05-2021    09:58   |    Glastuinbouw Nederland

Glastuinbouw Nederland en ZLTO werken samen ten behoeve van het behartigen van belangen van aangesloten glastuinbouwondernemers in Brabant, Zeeland en Zuid-Gelderland. De regionale belangenbehartiging wordt uitgevoerd door ZLTO en de landelijke zaken vanuit Glastuinbouw Nederland. Gezamenlijk hebben zij de ambitie te komen tot verduurzaming van de glastuinbouwregio, het vergroten van politiek en maatschappelijk draagvlak en het versterken van de (economische) positie in de regio, rekening houdend met de regionale omstandigheden.

Voor de invulling van de regionale belangenbehartiging voor de glastuinbouw is ZLTO op zoek naar een Belangenbehartiger Glastuinbouw. In deze functie ben je de verbinder tussen de ondernemers in de glastuinbouwregio Brabant/Zeeland, overheden en andere stakeholders, ZLTO en de landelijke ondernemersorganisatie Glastuinbouw Nederland. Je treed op als adviseur, sparringpartner en uitvoerder. Het scheppen van randvoorwaarden voor ondernemers, het stimuleren van verduurzaming, het vergroten van politiek en maatschappelijk draagvlak en het versterken van de (economische) positie van de glastuinbouw in deze regio staan in deze functie centraal.

Zie de vacature voor meer informatie


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws