Tip Alstroemeria week 21-2017

19-06-2017    14:12   |    Marco de Groot

Trips blijft de aandacht vragen

Ondanks een voorjaar waarbij er relatief nog weinig is gelucht vanwege de nog steeds wisselvallig en lage buitentemperatuur, zien we de laatste weken toch bij diverse bedrijven een hogere druk van trips. Dit kan geen invlieg van buitenaf zijn en is dus bedrijfseigen trips. Ieder voorjaar zien we de tripsdruk al in april en mei behoorlijk snel oplopen.

In de praktijk blijkt steeds vaker, dat roofmijten die zich kunnen vestigen in het gewas, een betere en meer stabiele populatie kunnen opbouwen. We zien daardoor dat de trips dan ook beter beheerst kan worden. Zorg dat er een stabiel roofmijten populatie in het gewas aanwezig is door iedere 4-6 weken nieuwe zakjes uit te zetten, bijvoorbeeld 0,25 – 0,5 zakje per m2 per keer.

Trips poppen overleven te gemakkelijk in de grond, zeker bij gebruik van druppelslangen is de ervaring dat er meer poppen aanwezig zijn. Bij gebruik van regenleiding worden meer poppen afgedood doordat ze beschimmeld raken of gaan rotten.

Trips bestrijding is alleen succesvol als zowel de larven en volwassen trips bovengronds als ook de poppen ondergronds, worden aangepakt.

Het wekelijkse gebruik van insecten parasitaire aaltjes zoals Steinernema feltiea via de regenleiding, wordt sterk aanbevolen om de poppen te bestrijden. Als de trips poppen niet meegenomen worden in het bestrijdingsschema, is de trips bestrijding een heel stuk lastiger, zo niet onmogelijk.

 

Laatste dagen en ook komende periode kan de luchtvochtigheid in de kas soms ver dalen tot 45-50 %. De meeste roofmijten hebben een hekel aan een lage RV. Probeer dit te voorkomen door te zorgen voor voldoende bladoppervlak, dekberegening of hogedruk verneveling te gebruiken maar ook bv door regelmatig onderdoor met de regenleiding te broezen.  Al deze maatregelen leiden tot een hogere RV wat de geïntegreerde bestrijding ten goede komt. Een roofmijten populatie functioneert beter bij een hogere RV omdat er dan minder eieren verdrogen.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Dat verdient een... foto!

Onze fotograaf Glenn Mostert komt werkelijk overal. Zoals onlangs bij Opti-flor voor de speciale KAS-uitgave vol topwerkgevers die deze week...